1. assign new uuid to a disk image

unzip /data1/img/haos_ova-7.6.vdi.zip -d /data1/vdi/linux/srv102/
mv /data1/vdi/linux/srv102/haos_ova-7.6.vdi /data1/vdi/linux/srv102/srv102.vdi
VBoxManage internalcommands sethduuid /data1/vdi/linux/srv102/srv102.vdi